Również wychowankowie Domu Rehabilitacyjno-Opiekuńczego CARTIAS w Gorlicach z sukcesem korzystają z Metody Kolorowych Dźwięków

Jesteśmy też w DRO CARITAS w Gorlicach