Prowadzimy kompleksowe szkolenia dla nauczycieli. Zapewniamy komplet materiałów dydaktycznych oraz konsultacje i wsparcie podczas wprowadzania
METODY KOLOROWYCH DŹWIĘKÓW do zajęć dydaktycznych.

Szkolenia odbywają się u Państwa w przedszkolu. Podane ceny obejmują wszystkie koszty jakie ponosi placówka oświatowa (również dojazd).


Program szkolenia:

 • założenia METODY KOLOROWYCH DŹWIĘKÓW;
 • zastosowanie METODY KOLOROWYCH DŹWIĘKÓW w przedszkolu,
 • znaczenie muzyki i ruchu w życiu dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • połączenie METODY KOLOROWYCH DŹWIĘKÓW z ruchem,
 • przykłady ćwiczeń wykorzystujących muzykę i ruch
 • przykłady ćwiczeń rozwijających koordynację wzrokowo-ruchową,
 • gry i zabawy z wykorzystaniem KolorPiano dla małych i tradycyjnych grup przedszkolnych,
 • ćwiczenia rozwijające umiejętność kooperacji i gry zespołowej.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne
Liczba uczestników: do 20 osób


Program szkolenia:

 •  przykłady ćwiczeń rozwijających koordynację wzrokowo-ruchową,
 •  ćwiczenia i gry rozwijające orientację przestrzenną;
 •  ćwiczenia doskonalące percepcję słuchową dziecka;
 •  propozycje ćwiczeń dla dzieci z zaburzoną lateralizacją;
 •  ćwiczenia rozwijające logiczne myślenie oraz pamięć i koncentrację dziecka;
 •  gry i zabawy z wykorzystaniem KolorPiano lub innego instrumentu klawiszowego dla małych i tradycyjnych grup przedszkolnych,
 •  ćwiczenia rozwijające umiejętność kooperacji i gry zespołowej.


Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne
Liczba uczestników: do 20 osób


Program szkolenia:

 • jak zaplanować innowację pedagogiczną w przedszkolu?
 • etapy poprawnego wdrażania innowacji pedagogicznej,
 • zmiany w prawie oświatowym dotyczące innowacji pedagogicznych po 1.09.2017 i ich konsekwencje,
 • METODA KOLOROWYCH DŹWIĘKÓW jako innowacja pedagogiczna.

Nauczyciele otrzymują komplet niezbędnej dokumentacji do wdrożenia innowacji pedagogicznej opartej na METODZIE KOLOROWYCH DŹWIĘKÓW (w tym 30 gotowych scenariuszy zajęć) oraz możliwość bezpłatnych konsultacji do 30 dni po szkoleniu.


Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych
Liczba uczestników: do 20 osób


Program szkolenia:

 • przypomnienie głównych założeń i celów METODY KOLOROWYCH DŹWIĘKÓW;
 • czym tak naprawdę jest kodowanie i programowanie w przedszkolu;
 • podstawa programowa – wymagania;
 • propozycje ćwiczeń wprowadzających do kodowania;
 • propozycje zabaw i gier przestrzennych wprowadzających do programowania;
 • połączenie alfabetu Morse’a z METODĄ KOLOROWYCH DŹWIĘKÓW;
 • eksperymenty z METODĄ KOLOROWYCH DŹWIĘKÓW.


Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne
Liczba uczestników: do 20 osób